June 19, 2014

แอปสำหรับเที่ยวฮ่องกง

มีโอกาสไปเที่ยวฮ่องกงอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ก่อนไปเที่ยวฮ่องกงผมได้หาแอปสำหรับเอามาใช้เป็นไกด์นำเที่ยวด้วย โดยคุณสมบัติที่ต้องการจากแอป หลักๆ มีดังนี้

  1. ดูแผนที่ฮ่องกงแบบออฟไลน์ได้
  2. ปักหมุดสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะไปเที่ยวในแผนที่ได้
  3. บอกตำแหน่งปัจจุบันของเรา พร้อมกับทิศทางที่เรากำลังหันหน้าไปในแผนที่ได้
  4. ค้นหาสถานที่เที่ยวในฮ่องกงแบบออฟไลน์ และปักหมุดสถานที่นั้นๆ ลงไปในแผนที่ได้เลย
  5. แผนที่เป็นภาษาอังกฤษ
  6. ใช้ใน iPad ได้ (ถ้าใช้ใน iPhone กลัวว่าแบตจะไม่พอใช้ครบวัน)
หลังจากที่ผมค้นหาแอปใน App Store ไปหลายตัว ก็เจอ