March 20, 2012

เปลี่ยน Warning ให้กลายเป็น Error ให้หมด

สิ่งหนึ่งที่ควรทำก็คือ อย่าปล่อยให้โปรแกรมที่เรากำลังพัฒนาอยู่มี warning ค้างคาอยู่ให้ Xcode มันฟ้องเราเวลาเรา build โปรแกรม ก็จริงอยู่ที่แม้จะมี warning ค้างคาเกะกะตา แต่โปรแกรมก็มัก build และรันขึ้นมาได้ด้วยดี (?) ทำให้นักพัฒนาหลายๆ คนมักไม่สนใจ และละเลยปล่อยให้ warning เหล่านั้นค้างอยู่ในโปรเจ็คของเรา

แต่สำหรับนักพัฒนาที่มีวินัย ชอบพัฒนาโปรแกรมอย่างยั่งยืน ไม่ฉาบฉวย ก็คงที่จะอดใจปล่อยให้ warning เหล่านี้มีชีวิตอยู่ในโปรเจ็คต่อไปไม่ได้ และต้องไล่กำจัดให้สิ้นซากให้จงได้

สำหรับการดัดนิสัยที่ไร้วินัยในการเขียนโปรแกรมก็คือไม่อนุญาตให้ build & run โปรเจ็คได้เด็ดขาดหากยังมี warning เหล่านี้อยู่ วิธีทำก็คือให้ไปตั้งค่าได้ใน Build & Setting และ search ด้วยคำว่า treat จากนั้นให้มองหาหัวข้อ Treat Warnings as Erros และกำหนดค่าเป็น YESเท่านี้จาก warning สีเหลืองๆ ใน Xcode ก็จะกลายเป็น Error สีแดงๆ แล้วล่ะ